contemporary art,  indoro,  modern art

Indoro in Cebu City: Art collective: Modern Culture and Old Sayings

A contemporary design and art collective based in Cebu City, Philippines, we are a scattered but firmly bonded union of designers, headed by PJ Ong and Yasunari Taguchi. Since 2003, we’ve managed to infuse art and graphic design in different areas of design implementation and utilization, mixing the basic and the complex into our works. From print, to online designs, we mix high and low, classic and modern, experiments and established standards into what we do, all to successfully convey THAT singular message, which everyone aims to deliver. Firm believers in collaboration and concept-driven executions, we strive to explore, all to benefit the successful operation of a given project. Words from Cebu in tagalog Malakas ang bulong sa sigaw. Ang laki sa layaw karaniwa’y hubad. Hampas ng magulang ay nakataba. Parents’ punishment makes one fat. Ibang harī ibang ugaīl. New king, new fashion. Nagpuputol ang kapus, ang labis ay nagdurugtong. Ang nagsasabing tapus ay siyang kinakapus. Nangangako habang napapako. Ang naglalakad ng marahan, matinik may mababaw. Ang maniwala sa sabi ’y walang bait na sarili. Ang may isinuksok sa dingding ay may titingalain. Walang mahirap gisingin na paris nang nagtutulogtulugan. Labis sa salita, kapus sa gawa. Hipong tulog ay nadadalá ng ánod. Sa bibig nahuhuli ang isda.

The latest news in contemporary and modern art in New York, London, Paris and Berlin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *